بیش از 83 درصد جامعه علمی و دانشمندان به ماندن بریتانیا رای داده اند

بیش از 83 درصد جامعه علمی و دانشمندان به ماندن بریتانیا رای داده اند3.4 (68.89%) 9 votes استیون هاوکینگ دانشمند

ادامه