با مترجم Google Translate عکس ها و گفتگوها را هم ترجمه کنید

3.9 240 مترجم گوگل یعنی Google Translator قدرتمندترین موتور مترجم است که بسیاری از برنامه ها از امکانات آن برای ترجمه

ادامه

اپلیکیشن Musixmatch یافتن متن آهنگها و تشخیص نام آهنگ از طریق شنیدن

3.8 05 اپلیکیشن Musixmatch قدرتمندترین اپلیکیشن برای پخش آهنگ و بزرگترین منبع برای متن آهنگ هاست که به شما امکان

ادامه