کلیپ و ایده تبلیغاتی فوق العاده و تاثیرگذار گوگل برای مبارزه با نژاد پرستی و تبعیض اجتماعی

3.3 09 شرکتهای مطرح و برندهای معروف، به طور معمول نیازی به اجرای کمپین تبلیغاتی و ایده های تبلیغاتی محصول

ادامه

تصمیم گوگل برای آموزش ساخت برنامه اندروید حتی به مبتدی ها

0.0 00 یادگیری اینکه بتوانید اپلیکیشن اندرویدی خود را بنویسید کار آسانی نیست، به خصوص اگر برای اولین بار بخواهید

ادامه