بجای داشتن چندین دیکشنری تنها کافیست Dict box داشته باشید

3.5 16 اين برنامه بهترين و كاملترين برنامه ديكشنري انگليسي به فارسي است كه براي ترجمه دقيق كلمات از منابع

ادامه