بسته های اینترنت نامحدود آرزویی که از مرداد محقق خواهد شد

محمود واعظی (وزیر ارتباطات) از متوقف شدن فروش حجم اینترنتی از مرداد ماه به سبب بالا بودن تعرفه ها و

بیشتر بخوانید