ارزشمندترین برندهای جهان، لیست 100 برند های برتر جهان در سال 2017

رتبه بندی ارزشمندترین برندهای جهان در سال 2017 از لحاظ میزان سرمایه و درآمد سالیانه، البته در جهان ارزش گذاری

بیشتر بخوانید