تیزر تبلیغاتی بینظیر بانک ING با تبدیل تابلوی رامبراند به تئاتر در مرکز خرید

در این تیزر تبلیغات خلاقانه ، بانک ING هلند با اجرای تئاتر یکی از مهمترین تابلو ها و آثار هنری

بیشتر بخوانید